Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 261/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-04-06

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

I OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-02

Wniosek w przedmiocie skierowania całkowicie ubezwłasnowolnionego Zbigniewa S. do domu pomocy społecznej

I OW 153/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-07

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Wójtem Gminy S. w sprawie zasiłku celowego dla Bogdana A.

I OW 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla Jerzego R. -