Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 225/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H.G. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. B. o udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego

I OW 182/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku W. U. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 63/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. W. o przyznanie pomocy finansowej na zakup odzieży zimowej

I OW 127/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. B. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 308/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. T. o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego

I OW 40/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. C. w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

I OW 184/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku E. R. w sprawie opłacenia pobytu w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Świnoujściu

I OW 123/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. P. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

I OW 24/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału
1   Następne >   +2   +5   +10   12