Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 14/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi T. W. o ukaranie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej karą grzywny za niewykonanie wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie Sygn. akt II SA/Lu 864/00 I.

II SA/Lu 30/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewykonania orzeczenia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie sprawie II SAB/Lu 15/03 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

I OSK 426/05 - Wyrok NSA z 2005-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Ireny S. w przedmiocie wymierzenia Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w G. grzywny w związku z bezczynnością organu w sprawie o zasiłek stały