Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Gl 13/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w Ż. w przedmiocie ustanowienia kuratora sądowego zobowiązuje organ do załatwienia wniosku skarżącej D. J. z dnia [...]r.

II SA/Bd 969/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-03-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności postępowania w sprawie przekazania skargi według właściwości

III SA/Lu 27/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Go 29/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-22

Sprawa ze skargi D.B. na pismo SKO w przedmiocie udzielenia informacji

II SA/Ol 811/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia społecznego

IV SA/Gl 200/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie wynagrodzenia za czynności kuratorskie

IV SA/Po 1312/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

III SA/Kr 223/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-10

skarg J. W. na decyzje SKO w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1284/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia

II SO/Rz 11/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie wpisania sprawy do kontrolki terminowego sporządzania orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych, i przekazania sprawy sędziemu sprawozdawcy celem sporządzenia uzasadnienia w oparciu o oświadczenie sędziego S.O. ( de...
1   Następne >   +2   +5   8