Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 528/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej