Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SAB/Wa 157/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SAB/Wa 84/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zasiłku celowego

II SAB/Lu 19/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku B. J. z dnia [...] r. dotyczącego przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku zobowiązuje Burmistrza Miasta do rozpoznania wniosku B. J. z dnia [...] r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

III SAB/Kr 34/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza A zobowiązuje Burmistrza A do rozpoznania wniosku i wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie pomocy rodzinie B. K. związanej z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. w terminie jednego miesiąca.

I SAB/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie zasiłku stałego

I OSK 2749/12 - Wyrok NSA z 2013-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I SAB/Wa 158/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego

I OSK 1266/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta Sulejówek w przedmiocie zasiłku stałego

I SAB/Wa 258/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosków o przyznanie zasiłków okresowych od 1 lutego 2010 r. do 31 maja 2013 r.
1   Następne >   2