Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SA/Op 339/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w O. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II SA/Op 346/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w O. w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II SA/Op 374/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

II SA/Op 134/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Op 133/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Op 132/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Op 131/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

II SA/Op 135/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony