Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X
  • Skarżony

I SA 831/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

skargę w przedmiocie określenia zdolności do dalszej zawodowej służby wojskowej.