Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bd 47/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego