Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II SAB/Wa 276/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej [...] w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wr 114/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B. w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości