Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

SA/Rz 1459/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie ustalenia dla radnych diet 1/ stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały 2/ zasądza od Rady Powiatu [...] na rzecz K. T. kwotę 10 zł /dziesięć/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego 3/ określa, że zaskarżony akt nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.