Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Op 379/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zgody na zmianę warunków pracy radnego

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za czerwiec 2012r.

II SA/Op 34/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 411/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-04

Sprawa ze skargi A. W. na czynność Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie informacji o wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Burmistrza Zdzieszowic.

II SA/Op 582/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy (...) w przedmiocie powołania skarbnika gminy

II SA/Op 605/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie powołania kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 44/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie powołania zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego

II SA/Op 494/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy [...] w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II SA/Op 35/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego