Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej za czerwiec 2012r.