Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1152/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie zatrudnienia na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy kierownika centrum integracji społecznej

I OSK 2966/15 - Wyrok NSA z 2017-01-24

Skargi kasacyjne P.P. i Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi P.P. na czynność Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku w przedmiocie informacji o wyniku naboru do pracy na stanowisku aplikanta