Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 901/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Wa 851/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym przyznanie z góry [...] zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OSK 1156/06 - Wyrok NSA z 2006-11-07

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na zarządzenie Wójta Gminy [...] nr [...] w przedmiocie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 127/09 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie

IV SA/Wr 491/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

Sprawa ze skargi B. R., na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy N., w przedmiocie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.,