Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 224/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym przyznanie z góry [...] zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 491/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

Sprawa ze skargi B. R., na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy N., w przedmiocie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w N.,