Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Łd 806/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-04

Sprawa ze skargi S. S. - M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Z. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Z. 1. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2. zasądza od Prezydenta Miasta Z. na rzecz skarżącej kwotę 300 ( trzysta ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. a.bł.