Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 1159/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyboru ławników

III SA/Lu 48/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie nadania statutu Muzeum w C.

I OSK 181/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie odwołania z funkcji dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Po 201/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Po 185/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Op 379/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w przedmiocie zgody na zmianę warunków pracy radnego

II OSK 430/12 - Wyrok NSA z 2012-05-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Władysławowa w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 648/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta

II OSK 1286/07 - Wyrok NSA z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Ł. w przedmiocie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu w Ł. do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Ł.

II OZ 1158/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Dzielnicy [...] W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Dzielnicy [...] W.
1   Następne >   +2   4