Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Łd 48/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w O. w przedmiocie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B.

II SA/Go 56/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w T.

II OSK 887/08 - Wyrok NSA z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie powołania skarbnika gminy

II SA/Go 836/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

IV SA/Gl 734/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie stosunków pracy i stosunków służbowych stwierdza wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa.

III SA/Lu 133/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zatrudnienia J.G. na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stwierdza niezgodność z prawem uchwały nr [...] Zarządu Powiatu z dnia [...] lutego 2007

III SA/Lu 134/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zatrudnienia J. G. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stwierdza niezgodność z prawem uchwały nr [...] Zarządu Powiatu

III SA/Łd 805/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-02-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w U.

III SA/Lu 140/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I OSK 19/08 - Wyrok NSA z 2008-03-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. G. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcjonalnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
1   Następne >   3