Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Lu 133/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 410/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-26

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie zstępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 165/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Radu Powiatu

II OSK 23/10 - Wyrok NSA z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko

II OSK 1357/07 - Wyrok NSA z 2007-11-09

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy uchyla zaskarżony wyrok i

II OSK 1960/11 - Wyrok NSA z 2011-11-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Śląskiego od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy Ś. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie odprawy emerytalnej dla wójta

OSK 837/04 - Wyrok NSA z 2004-11-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie dodatku specjalnego dla burmistrza

III SA/Lu 396/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Markuszów , nr XXI/161/2009 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Markuszów uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego i określa, iż nie podlega ono wykonaniu w całości.

III SA/Lu 295/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Miejsko

III SA/Lu 154/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...], nr [...] w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
1   Następne >   +2   5