Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA 2955/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie upoważnień do podpisania wniosków o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie w części dotyczącej stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Z. nr [...] w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podpisania wniosku o przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego wobec Wójta Gminy i podpisy...