Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Skarżony

II SA 1814/99 - Wyrok NSA z 1999-12-17

Art. 20 ust. 2 ustawy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 77 poz. ...

I SA/Po 1677/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie nieważności uchwały