Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

SA/Rz 1852/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy

SA/Rz 1479/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie przeniesienia pracownika mianowanego do wykonywania innej pracy i w innym miejscu