Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytuł podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

I SA/Go 581/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu postanowił: przyznać skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu od skargi kasacyjnej.

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń