Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Służby Celnej

II SA/Wa 469/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku

I OSK 1159/08 - Wyrok NSA z 2009-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w przedmiocie odmowy mianowania aplikantem pozaetatowym sądowym w okręgu opolskim

I OSK 133/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odwołania ze stanowiska inspektora kontroli skarbowej