Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wa 2211/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi M. O. na orzeczenie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w Najwyższej Izbie Kontroli w przedmiocie ukarania karą upomnienia uchyla zaskarżone orzeczenie