Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

III SA/Lu 262/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-07-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy nr [...] z dnia [...] w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.