Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

IV SAB/Gl 361/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SAB/Po 186/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie złożenia propozycji pełnienia służby;

II SAB/Ol 80/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w złożeniu propozycji służby I. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego M. C.- w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 497 złotych (sło...

IV SAB/Gl 3/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SAB/Po 193/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie złożenia propozycji pełnienia służby;

II SAB/Po 197/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SAB/Ol 30/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora w złożeniu propozycji służby 1) zobowiązuje Dyrektora do wydania decyzji w przedmiocie stosunku służbowego W.Z., w terminie 14 dni od otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami;

III SAB/Gd 52/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

III SAB/Gd 49/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie dokonania czynności procesowych w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby

II SAB/Ol 6/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w złożeniu propozycji służby 1. zobowiązuje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej do wydania decyzji dotyczącej stosunku służbowego B. G. - w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.