Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 596/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

Sprawa ze skargi D.S. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby Oddala skargę

III SA/Lu 35/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-30

Sprawa ze skargi Komisji Zakładowej NSZZ 'Solidarność' Muzeum w C. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora Muzeum w C.