Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd NSA w Warszawie (przed reformą) X
  • Skarżony

II SAB 82/94 - Postanowienie NSA z 1995-01-05

skargę Kazimierza Sz. na akt administracyjny Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska nadleśniczego.