Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

VI SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi W. F. na pismo [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko kierownicze

I OSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-03-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Komisji do przeprowadzania konkursów na Naczelników Urzędów Skarbowych powołanej przez Ministra Finansów nr [...] w części odmawiającej dopuszczenia skarżącej do konkursu