Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GSK 1183/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

III SA/Gl 1011/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie ruchu i likwidacji zakładu górniczego (zatwierdzenia uproszczonego planu ruchu zakładu górniczego)

III SA/Gl 1828/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie likwidacji zakładu górniczego

II GSK 2359/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 5/12 - Wyrok NSA z 2013-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

II GSK 294/12 - Wyrok NSA z 2013-05-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II SA/Bk 91/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy przeniesienia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Łd 331/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P.T. w przedmiocie negatywnego zaopiniowania projektu prac geologicznych

II GSK 312/12 - Wyrok NSA z 2013-05-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Białymstoku w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji dotyczącej udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Gl 61/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego
1   Następne >   2