Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

III SA/Kr 1203/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobycie kruszywa piaskowo

II SA/Bd 527/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w T. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji udzielającej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II SA/Bd 805/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uzgodnienia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II SA/Ke 678/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

III SA/Wr 359/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego