Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 1008/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2006 r.

I SA/Wr 1415/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w M.

I SA/Wr 1515/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik 2005 r. oraz odsetek za zwłokę

I SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Łd 1341/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie ustalenia norm dopuszczalnych ubytków

I SA/Lu 446/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.