Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I SA/Wr 1008/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-03

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2006 r.

I SA/Wr 1415/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w M.

I SA/Wr 1515/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za październik 2005 r. oraz odsetek za zwłokę

I SA/Wr 610/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej