Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 950/05 - Wyrok NSA z 2006-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Nowosądeckiego

II SA/Rz 1016/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rekultywacji gruntów