Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Bd 129/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

Sprawa ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody K.-P. w przedmiocie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy R.