Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 809/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty dodatkowej za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji