Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II SA/Ke 866/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego

II SA/Wr 260/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. w przedmiocie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie numerycznego opisu granic działki