Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II OSK 829/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1748/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skarg G. J. i J. R. na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ke 43/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

II SA/Gd 720/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie obserwacji terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi

IV SA/Po 809/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie opłaty dodatkowej za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji

II SA/Rz 1208/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Sz 478/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Ke 442/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań