Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

I OSK 1776/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Skargi kasacyjne Kopalni [...] SA w K. i Ministra Budownictwa zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr BO4b/787-0-273/05 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracy...

II SA/Łd 183/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości