Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II OSK 1649/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1661/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Morawicy w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica

II SAB/Gd 21/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 388/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marcinowice w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice