Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

II GW 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II GW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

II GW 1/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie wód termalnych

II GW 9/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania 'G.' Sp. z o.o. z siedzibą we W. od decyzji Starosty K. z [...] lipca 2008 r. nr [...] sprzeciwiającej się przyjęciu zgłoszenia 'Projektu prac geologicznych na wykonywanie otworów wiertniczych dla zabudowy wymienników gruntowych dla pompy ciepł...

II GW 3/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej

II GW 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Wniosek Marszałka Województwa M. w sprawie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji

II GW 10/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku H. K. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. i S. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w W. działającej w formie spółki cywilnej

II GW 17/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Wniosek w przedmiocie: rozpoznania wniosku o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

II GW 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Wniosek Marszałka Województwa D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Marszałkiem Województwa D. a Starostą B. w sprawie wydobywania kopaliny

II GW 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Wniosek Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego a Starostą Bolesławieckim w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny
1   Następne >   2