Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Wr 2638/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 89/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowa Ruda do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kłodzkiej;

SA/Sz 2351/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zarządu Domów Pomocy Społecznej

SA/Sz 2446/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zmiany statutu Powiatu [...]