Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 81/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi Wrocławskiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Go 929/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi [...] I. stwierdza nieważność § 10 ust. 4 pkt 2 statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/235/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu...

IV SA/Wr 505/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie nadania statutu Zakładom Sprzętu Ortopedycznego

II SA/Go 933/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego [...] I. stwierdza nieważność § 10 ust. 4 pkt 2 statutu Samodzielnego Publicznego [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/239/12 w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 936/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Samodzielnej Publicznej [...]. I. stwierdza nieważność § 10 ust. 4 pkt 2 statutu Samodzielnej Publicznej [...], stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/242/12 w sprawie nadania statutu Samodzielnej Publicznej [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 940/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi [...] I. stwierdza nieważność § 9 ust. 4 pkt 2 statutu Wojewódzkiego Ośrodka [...] stanowiącego załącznik do uchwały Sejmiku Województwa z dnia [...] r. nr XXV/246/12 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi [...], II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

IV SA/Wr 7/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

II SA/Go 557/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu z dnia [...] r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

II SA/Ol 1181/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej