Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 585/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych