Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 252/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Gl 631/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części określonej w § 5 ust.

II SA/Go 556/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr XXVI/11/09 w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

II SA/Go 563/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Krośnieńskiego

II SA/Sz 840/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Świnoujścia w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia na lata 2009

II SA/Wr 612/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ziębicach w przedmiocie zmiany uchwały nr XV/71/07 Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 881/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy P., stanowiącej własność Gminy P.

II SA/Wr 565/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krośnice w przedmiocie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Krośnice

II SA/Łd 73/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy R. w przedmiocie odpłatnego nabycia przez Gminę R. nieruchomości gruntowych

II SA/Op 25/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pawłowiczki w przedmiocie zasad gospodarowania nieruchomościami
1   Następne >   2