Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2534/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony uchyla zaskarżony wyrok i

II SA/Op 461/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-25

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu zarządzania cmentarzem komunalnym oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza, urządzeń cmentarnych stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

II SA/Op 460/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Brzegu na zarządzenie Burmistrza Brzegu w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych i usług świadczonych przez Zarząd Nieruchomości Miejskich stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Ol 917/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta Mikołajki w przedmiocie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntownych