Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Op 419/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów rekreacji i sportu

II SA/Op 105/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Op 220/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego

II SA/Gd 512/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych lub budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały.