Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 679/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej oraz na obniżenie ceny sprzedaży

II SA/Gl 793/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie najmu lokali użytkowych

II SA/Go 759/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości

II SA/Gl 726/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych

II SA/Bk 141/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Ol 213/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym gruntu będącego w ich użytkowaniu wieczystym

II SA/Łd 986/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w A. w sprawie udzielenia bonifikaty użytkownikowi wieczystemu od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Gd 252/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Sz 1420/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Gl 979/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
1   Następne >   2